top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

E4ALL. MORE ATTRACTIVE AND INCLUSIVE EDUCATION FOR ALL GENERATIONS

Partnerorganizācijas:
🇵🇱 Polija - Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
🇦🇹 Austrija - Europäische Bildungsinitiative 
🇬🇷 Grieķija - Challedu
🇮🇹 Itālija - Associazione Culturale Eduvita E.T.S.

🇱🇻 Latvia - Ecological Future Education
🇪🇸 Spānija - Escuela Oficial de Idiomas Madrid-Villaverde
E4ALL_original logo.png

Projekts vēlas veicināt pievilcīgas un iekļaujošas pieejams pieaugušo izglītības nodrošinātājiem starppaaudžu izglītības izstrādē. Projekts ir vērsts uz atbalstu pieaugušo izglītotājiem, lai apvienotu dažādas pieaugušo izglītojamo paaudzes kopīgā izglītības procesā, kas ļauj mācīties vienam no otra un mācīties vienam par otru. 

No pašreizējām tendencēm un interešu tēmām izglītībā, uz kurām attiecas projekts, gan jaunajai, gan vecākajai izglītojamo paaudzei svarīgas ir: valodu apguve, dalība izglītības mobilitātēs un Erasmus+ programmā, ES pilsonības tiesības, digitālās kompetences un kritiskā domāšana, zināšanu veicināšana par vidi un klimata pārmaiņu radītajām problēmām, padarot izglītību personalizētāku un pievilcīgāku visiem izglītojamajiem. 
 

Projekta mērķis ir atbalstīt pieaugušo izglītotājus pievilcīgākas un iekļaujošas izglītības izstrādē, veicinot izglītības pieejamību visām izglītojamo paaudzēm.

 

Projekta uzdevumi:

- izpētīt un apspriest aktuālākās tēmas, kas ir aktuālas visu paaudžu mūžizglītībai, atbalstot pedagogus pieaugušo izglītojamo pamatkompetenču stiprināšanā.

- apvienot jauno un vecāko pieaugušo izglītības darbinieku un izglītojamo skatījumu uz mūžizglītību, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un savstarpēju iedvesmu.

- veicināt visu paaudžu mūžizglītību

- veidot sociālo kapitālu un veicināt uzticēšanos, stiprinot pieaugušo izglītības nodrošinātājus, kas piedāvā starppaaudžu mācīšanos.

 

Projekta rezultāti:

- Divi secinājumu kopumi par sešiem izaicinošām jomām visu paaudžu mūžizglītībai – apkopojot partnerorganizāciju labās prakses un veiksmes stāstus šajās jomās.

- Seši pārbaudīti un novērtēti apmācību moduļi starppaaudžu pieaugušo izglītotājiem, kas izstrādātas un pārbaudīti divu projekta apmācību pasākumu laikā.

- Ieteikumi iekļaujošākai starppaaudžu pieaugušo izglītībai.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page