top of page

E+ for Environment

Erasmus+ Jaunatne darbībā

Grieķija

Paranesti

7
dienas
02/09/19-08/09/19
 
Dalībvalstis:

🇬🇷 Grieķija 

🇱🇻 Latvija

🇱🇹 Lietuva 

🇷🇴 Rumānija

🇨🇿 Čehija

🇪🇸 Spānija

🇷🇸 Serbija

Projekta mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību vides izglītībai, ilgtspējīgai attīstībai un aktīvai pilsonībai, kā arī veicināt dalībnieku radošumu un intereses, kas ir būtiskas, lai sasniegtu kopienas labklājību, kā arī jaunas nodarbinātības iespējas.
 
Izmantojot neformālās izglītības apmācību metodes un instrumentus, lai paaugstinātu dalībnieku un vietējās sabiedrības informētību par vidi. Projekta dalībnieki mobilitātes laikā organizēs Paranesti dalībniekiem informatīvu kampaņu par vides izglītību un ilgtspējīgu attīstību. Kā arī pēc projekta īstenošanas, visi dalībnieki veicinātās projekta rezultātu izplatīšanu vietējā līmenī.
 
Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page