top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

Ecology and Survival

Erasmus+ Jaunatne darbībā

Lietuva

Platelia

8
dienas
26/07/18-02/08/18
 
Dalībvalstis:

🇬🇪 Gruzija

🇯🇴 Jordānija

🇱🇻 Latvija

🇱🇹 Lietuva

🇷🇴 Rumānija

🇷🇸 Serbija

Projekta mērķis:
Attīstīt jauniešos atbildības sajūtu par dabas resursu saglabāšanu, veicināt to iesaistīšanos vides problēmu risināšanā un dabai nodarītā kaitējuma mazināšanā.
 
Kādēļ projekts nepieciešams:
Strādājot ar jauniešiem un viņu ģimenēm, arvien vairāk pamanām, ka plaisa starp viņiem un vidi kļūst arvien lielāka, proti, jauniešiem trūkst zināšanu par dabu, tās saglabāšanu, trūkst arī pētījumu pieredzes brīvā dabā. Šī ekoizglītības projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem atklāt to, ka dabā viss ir līdzsvarā, paredzēt viņu rīcības sekas un ietekmi uz vidi.
 
Aktivitātes:
Interaktīvas nodarbības par ekoloģiju un vides aizsardzību, praktiski un radoši uzdevumi, tematiska ekskursija uz Samogitijas nacionālo parku, mitrāju sakopšana, ar izziņu saistītas aktivitātes saistībā ar mitrājiem, to svarīgumu un nepieciešamību tos glābt, filmas veidošana, projekta prezentēšana vietējiem iedzīvotājiem, starpkultūru vakari, diskusijas, vērtējums un pašnovērtējums.
 
Metodes:
Iepazīšanās spēles, komandu saliedēšanas uzdevumi, situāciju spēles, video prezentācija.
Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page