top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

ERICA

Environmental Responsibility: From Individual to Community Action
Erasmus+ Jaunatne darbībā

Portugāle

Arrimal

6​
dienas
05/11/18-10/11/18
 
Dalībvalstis:

🇮🇹 Itālija

🇱🇻 Latvija

🇬🇧 Lielbritānija 

🇵🇹 Portugāle

🇹🇷 Turcija 

ERICA Logo.png
ERICA projekts apzinās, ka vides problēmas ietekmē pasauli dažādos apjomos, un dažas no šīm problēmām pat ir kopīgas vairākām valstīm. Līdz ar to ir svarīgi rosināt diskusijas par šiem jautājumiem ar mērķi dalīties ar risinājumiem un rast inovatīvas atbildes. Šī iemesla dēļ projekta mērķis ir rosināt diskusijas jauniešu starpā un piedāvāt viņiem rīkus, lai viņi varētu kritiski vērtēt savu dzīvesveidu, izvēles, sabiedrību. 
Projekts ir vienu nedēļu ilgs starptautisks seminārs Portugālē, kurā piedalās jauni cilvēki (18–30) ar konkrētu mērķi – veicināt atbildības sajūtu par vidi un iedrošināt sabiedrības iesaistīšanos vides jautājumu risināšanā. Seminārā ir paredzētas neformālās mācīšanās iespējas.
Seminārā tiks vērsta uzmanība trim tēmām: vides jautājumi (tēmas, kas aktuālas gan visai pasaulei, gan konkrētām valstīm), individuāla rīcība (ekoloģiskās “pēdas” mērīšana, kā apzinīgi patērēt produktus un pakalpojumus), un sabiedrības rīcība (veidot mazus kopienas projektus, iedrošināt brīvprātīgo darbu).

Dalībnieku atsauksmes:

"Erica projekts, par spīti laikapstākļiem, viennozīmīgi manā atmiņā paliks tikai ar pozitīvo, nepiespiestā gaisotne un atvērtie cilvēki radīja svētku sajūtu. Katru dienu diskutējot, darbojoties komandās un izstrādājot improvizētus projektus/risinājumus, pavēra jaunu skatu uz turpmāko attīstību. Paldies liels Latvijas komandai, tiešām bija prieks, organizatoriem un protams EFE par sniegto iespēju!"
Uldis

"Projekts deva lielisku iespēju satikt cilvēkus no dažādām valstīm un profesijām un attīstīt spēju sastrādāties un izprast kultūru atšķirības. Radušies kontakti ir ļoti vērtīgs resurss turpmākajai dzīvei - gan personiskajai, gan profesionālajai." 
Madara

"Noteikti vienmēr vajag uzdrošināties mēģināt pieteikties, jo var gadīties iegūt draugus visapkārt pasaulei, brīnišķīgu pieredzi atmiņas, piedzīvojumus un jaunus iespaidus, kas pēc tam noderēs arī tālāk."
Paula

"Projekta laikā plašāk iepazinām vidi no dažādiem skatu punktiem – gan no ekotūrisma, gan ilgtspējības, gan brīvprātīgā darba viedokļiem. Projektā tika iegūtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet apgūtas un pilnveidotas tādas sociālas prasmes kā darbs komandās, līderība un prezentēšanas prasmes, kas noteikti noderēs ikdienā."
Zane

"Projekts bija lielisks jaunu paziņu un draugu radīšanai, ņemot vērā to, ka visiem bija interese par konkrēto projekta tēmu. Bija iespēja pilnveidot savas sadarbošanās prasmes, jo lielākoties bija jādarbojas grupās, tādā veidā veicinot prasmi uzklausīt, būt tolerantam pret otra viedokli un spēja dot savas zināšanas, izglītojot citus."
Antra

"Beigās projekts iemācīja man lietas ko pavisam no tā nebiju gaidījusi – izprast kultūras kurās varbūt nebiju iepriekš iedziļinājusies, kā strādāt ar savādāk domājušiem cilvēkiem, un saprast to, ka domāt savādāk nenozīmē, būt nepareizam. Viennozīmīgi, dalība projektā gan iedrošināja, gan iedvesmoja uzsākt jaunas lietas. Manuprāt, dalība šajā, un citos līdzīgos projektos ir svarīga jebkuram, lai gūtu starptautisku pieredzi, un kļūtu par daļu no atvērtākas un pieņemošākas sabiedrības."
Magda

 
Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page