top of page

Make your mark

Erasmus+ Jaunatne darbībā

Lietuva

Mažeikai

8
dienas
05/09/19-12/09/19
 
Dalībvalstis:

🇸🇪 Zviedrija 

🇱🇻 Latvija

🇱🇹 Lietuva 

🇬🇪 Gruzija

🇯🇴 Jordānija

🇷🇸 Serbija

Mērķis. Aplūkojot rietumu pasaules piemērus, kas parāda, ka sociālā uzņēmējdarbība ir bijusi veiksmīga jau gadu desmitiem, mēs apjautām, ka mums ir visas iespējas izglītot jauniešus un dalīties ar informāciju par sociālās uzņēmējdarbības principiem un tās ieguvumiem.
 
Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes uzņēmējdarbību, īpašu uzmanību pievēršot sociālās uzņēmējdarbības modelim un sniedzot jauniešiem zināšanas par uzņēmējdarbības pamatiem, kā arī vairot motivāciju attīstīt savas spējas.
Tādas plānotās aktivitātes kā praktiskās un kognitīvās aktivitātes, kā arī radošais darbs veicinās plānoto rezultātu sasniegšanu. Tiks izmantotas šādas metodes: darbs grupās, lekcijas, diskusijas, praktiski un radoši uzdevumi, lomu spēles, simulācija, video, prezentācijas.
Noslēguma pasākums:projekta laikā jauktās grupās sagatavotu sociālās uzņēmējdarbības ideju prezentēšana.
 
Projekta mērķa auditorija:
Jauniešu apmaiņa ir paredzēta jauniešiem, kas interesējas par uzņēmējdarbību.
Nepieciešamas angļu valodas pamatzināšanas.
Dalībnieki: 18–29 gadus veci jaunieši (laipni aicināti jaunieši ar ierobežotām iespējām).
Katras valsts grupa sastāvēs no 7 dalībniekiem (6 jaunieši un viens grupas vadītājs). Kopā 42 dalībnieki.
 
Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page