top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

MESIR

Meeting Point of European Solidarity to Increase Respect
Erasmus+ Jaunatne darbībā

Turcija

Manisa

5
dienas
12/03/18-16/03/18
 
Dalībvalstis:

🇱🇻 Latvija

🇱🇹 Lietuva

🇬🇷 Grieķija

🇪🇸 Spānija

🇷🇴 Rumānija

🇹🇷 Turcija

Projekta mērķi:
  1. Informēt jauniešus un jaunatnes darbiniekus par vidi (problēmām un risinājumiem) un klimata pārmaiņām, un veicināt izpratni par šiem jautājumiem.
  2. Vairot jauniešu izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
  3. Sniegt savu artavu Eiropas kopienā, parādot jauniešiem Eiropas kultūras daudzveidību.
 
Aktivitātes mobilitātes laikā:
Prezentācijas, aktivitātes, lai vairotu izpratni par dabu un ekoloģiju, pastaigas dabā, konkrētai vietai raksturīgo augu atpazīšana, koku stādīšana, darba grupas un starptautiskas grupas, ekskursijas uz apskates objektiem, mākslas meistarklases u.c.
Manisa ir sena pilsēta ar tās stiklu, lauku viesnīcām, vannām, koplietošanas telpām, Mevleviēkām, muzejiem utt., kas ir vissvarīgākie mantojumi turku kultūrā. Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, Eiropas jaunieši tuvāk iepazīs gan turku kultūru, gan pasaules kultūru, kā arī vairos savu izpratni par Eiropas kultūras daudzveidību.

 

Dalībnieku atsauksmes:

"Informācija tika pasniegta mums, jauniešiem, saistošos veidos – mācīšanos caur personīgo un citu pieredzi, darbošanos internacionālā vidē, prasmju un zināšanu iegūšana un pielietošana praktiski, ekskursijās un caur aktīvo atpūtu.
Viena no nozīmīgākajām projekta sastāvdaļām, manuprāt, bija starpkultūru saskarsme, stereotipu laušana un izkāpšana ārpus savas komforta zonas, kas paver plašāku skatu uz apkārtējo vidi".

Zane

 
Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page