top of page

Outdoor Education for Wellbeing, Environment and Inclusion

Erasmus+ Jaunatnes darbinieku apmācības
Projekta mērķis ir apgūt pieredzes izglītību brīvā dabā, lai risinātu jauniešu problēmas saistībā ar vidi, iekļaušanu un labklājību, izmantojot holistisku intervenci ar vienotu pieeju.

Projekts norisinājās Vīnē, Austrijā, no 18. līdz 25. augustam un tajā piedalījās 32 jaunatnes darbinieki no Latvijas 🇱🇻 Austrijas 🇦🇹 Horvātijas 🇭🇷 Grieķijas 🇬🇷 Ungārijas 🇭🇺 N.Maķedonijas 🇲🇰 un Polijas 🇵🇱 un Rumānijas 🇷🇴.

 
Eiropa pēdējā laikā saskaras ar vairākām problēmām, kas ietekmē sociālo, personīgo un profesionālo dzīvi, piemēram, pieaugošu sociālo atstumtību, ko izraisa pastiprināta politiskā spriedze, veselības problēmu saasināšanos COVID-19 pandēmijas dēļ, kā arī ekonomisko apstākļu pasliktināšanos inflācijas un vides degradācijas dēļ. Šīs problēmas ir būtiski ietekmējušas jauniešu un jaunatnes darbinieku garīgo veselību un sociālo iekļaušanu. Bet kam būtu jāsaņem aprūpe vispirms? Mēs uzskatām, ka jaunatnes darbiniekiem vispirms būtu jāsaņem nepieciešamie instrumenti un atbalsts, lai sagatavotu viņus darbam ar jauniešiem. Pretējā gadījumā aprūpes sniegšana bez atbilstošas kompetences var radīt negatīvas sekas. Mūsu uz risinājumiem vērstā intervence risina neatliekamus jautājumus, uzsverot sociālo un cilvēku labklājību. Tas tiks panākts, izmantojot pieredzes izglītību brīvā dabā (Experiential Outdoor Education), kur jaunatnes darbinieki mācīsies, kā organizēt brīvā dabā balstītas aktivitātes, lai veicinātu jauniešu iekļaušanu un labklājību. Vairākos pētījumos arī parādīts, ka āra izglītības aktivitāšu veidā ir spēcīgs instruments labklājības un iekļaušanas jautājumu risināšanai, vienlaikus veicinot izpratni par vidi. Pieredzes izglītību brīvā dabā izmanto pieredzes izaicinājumus brīvā dabā, lai veicinātu personīgo izaugsmi un grupas attīstību, izmantojot autentisku pieredzi, mijiedarbību ar grupu un pašizpēti. Pieredzes izglītība brīvā dabā nozīme ir palielinājusies pandēmijas dēļ, kas ir izraisījusi augstu stresa, trauksmes un pārmērīgas digitalizācijas līmeni un pat paātrinājusi digitālo spēļu traucējumu izplatību jauniešu vidū. Daudzos pētījumos ir pierādīta pieredzes izglītība brīvā dabā efektivitāte stresa mazināšanā, motivācijas palielināšanā, mobilizācijā vides labā un garīgās higiēnas uzlabošanā. Āra izglītība iemieso arī tādas darbā ar jaunatni svarīgas vērtības kā ilgtspējīga dzīve, cieņpilna līdzāspastāvēšana ar dabu, pazemīga attieksme un gatavība iziet no savas komforta zonas.  

Šajā ERASMUS+ apmācībā mēs kopā atklāsim vairākas jauniešu problēmas (atstumtība, garīgā veselība, trauksme klimata jomā) un izpētīsim, kāda ir darba ar jaunatni loma šo problēmu risināšanā. Mēs izpētīsim vienu praktisku veidu - pieredzes izglītību brīvā dabā, kas var palīdzēt risināt aktuālos jaunatnes jautājumus pragmatiskā un iekļaujošā, veselīgā veidā. Kopā mēs atklāsim pieredzes brīvdabas izglītības principus, teorijas un praksi, kā arī piedzīvosim atbilstošas aktivitātes. Noslēgumā dalībnieki izstrādās savas nelielas aktivitātes Piedzīvojumu brīvdabas izglītības ietvaros un izmēģinās tās mācību laikā. Dalībniekiem tiks sniegts arī atbalsts, lai izstrādātu vietējo rīcības plānu savai kopienai. Pēc mācībām visas grupas saņems tālāku komandas atbalstu, lai īstenotu šīs jaunizstrādātās iniciatīvas, turpinot šīs mācības vietējā līmenī. Katra iniciatīva saņems nepieciešamo programmatūru, lai to varētu īstenot. Faktiskā turpmākās iniciatīvas īstenošana ir neatņemama pašas apmācības sastāvdaļa. 

Projekta aktivitāšu grafiks:

1. diena - apzināt pašreizējās problēmas, ar kurām saskaras jaunieši partnervalstīs, un izskatīt efektīvus pasākumus, ko jaunatnes darbinieki varētu īstenot savā darbā.

 

2. diena - jaunatnes darbinieku zināšanu un prasmju apguve, kas nepieciešamas, lai izstrādātu un īstenotu jauniešu neformālās aktivitātes brīvā dabā, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanas un labklājības uzlabošanu.

 

3. diena - tādu vērtību veicināšana kā ilgtspējīgs dzīvesveids, cieņpilna līdzāspastāvēšana ar dabas vidi, pazemīga attieksme un gatavība iziet no savas komforta zonas, izmantojot pieredzes izglītību brīvā dabā.

 

4. diena - pastaigas dabā, pētot Pieredzes izglītību brīvā dabā kā iekļaujošu, veselīgu un videi draudzīgu metodi darbā ar jaunatni, pievēršot uzmanību tās daudzpusīgajiem ieguvumiem, tostarp stresa mazināšanai, garīgās un fiziskās labsajūtas veicināšanai.

 

5. diena - dabas potenciāla palielināšana jauniešu mācīšanās un personīgās izaugsmes veidošanā; pieredzes āra izglītības kā iekļaujošas, veselīgas un videi draudzīgas metodes jaunatnes darbā izpēte, koncentrējoties uz tās daudzpusīgajiem ieguvumiem, tostarp stresa mazināšanu, garīgās higiēnas veicināšanu un fiziskās labsajūtas uzlabošanu.

 

6. diena - dalībnieku transversālo kompetenču uzlabošana, kas nepieciešamas darbā ar jauniešiem; dabas potenciāla veicināšana jauniešu mācīšanās un personīgās izaugsmes veidošanā.

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page