Biedriba EFE logo.jpeg

ACTIVE CITIZENSHIP

Nordplus pieaugušo izglītības programma
Partneri:
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education
🇱🇻 Latvija - Azote
🇱🇻 Latvija - Izglītības inovāciju pārneses centrs
🇱🇹 Lietuva - Kedainiai adult and youth education centre
🇱🇹 Lietuva - Silute youth and adult education center
🇩🇰 Dānija - SFOF Djursland
Mūsu mērķis ir izplatīt informāciju un vairot izpratni par to, cik aktīva pilsonība ir svarīga ilgtspējīgai attīstībai. Šobrīd mēs stājamies pretī klimata pārmaiņām, un ja mēs nerīkosimies visos līmeņos, tad vienkārši jau būs pārāk vēlu.
Ikvienam iedzīvotājam ir svarīgi zināt, kā tie var rīkoties, lai samazinātu savu ietekmi. Mēs lietojam vārdus “ikviens iedzīvotājs”, jo vēlamies uzsvērt lomu, kas ikvienam no mums ir mūsu ikdienas dzīvē. Nav jābūt akadēmiķim vai zinātniekam, lai izprastu situācijas svarīgumu. Mūsu projekts sniegs artavu, sniedzot praktiskus ilgtspējīgas dzīvošanas piemērus, ko var izmantot kā iedvesmas avotu citiem un kas cerams izdarīs spiedienu uz politiķiem un vietējās varas iestādēm, jo iedzīvotāju prasības un gaidas tomēr būtiski ietekmē politiskos lēmumus.

1/4
Projekta sagatavošanās vizīte Dānijā
Tā kā dažādās organizācijas savā starpā nebija pazīstamas, mums bija svarīgi rīkot sagatavošanās vizīti. Tā notika 2018. gada augustā, bija ļoti veiksmīga, un tajā mēs vienojāmies par turpmākajiem plāniem.
Iespēja redzēt praktiskus un atbilstošus piemērus ir svarīga mūsu projekta daļa.
Vizītes laikā partneri aplūkoja Knebelbro un redzēja Det blå torv jeb Zilā laukuma prezentāciju, kas ir ar ostas attīstību saistīts projekts – aktīvas pilsonības piemērs. Projekta dalībnieki arī iepazinās ar pašvaldības plāniem ilgtspējīgas enerģijas jomā, kā arī redzēja praktiskus piemērus, kā privātmājās izmanto ilgtspējīgu enerģiju.
Nordplus.png