top of page
Biedriba EFE logo.jpeg
Erasmus+ Stratēģiskās partnerības

InterCat

International Team for Circular & Accessible Tourism

Partneri:
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education
🇮🇹 Itālija - New Horizons
🇬🇷 Grieķija - ERGASIA
🇪🇸 Spānija - 
EUROFUE
🇵🇹 Portugāle - PREVIFORM
_Logotipo INTERCAT.png
  • Facebook

@InterCatProject 

Tūrisms ir svarīga ekonomikā nozarēm visā pasaulē, tam ir milzīgs potenciāls radīt ekonomisko izaugsmi un darbavietas, un Eiropā tieši un netieši atbalsta 25 miljonus darbavietu. 

Aprites principiem atbilstošs un pieejams tūrisms (Circular Tourism and Accessible Tourism (CAT)) tiek uzskatīti par divām strauji augošām un ilgtspējīgām nozarēm. Paredzams, ka šie divi jaunie segmenti radīs konkurētspējīgu nišu nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem, kuri tiecas pēc ilgtspējīgas attīstības. 

 

Profesionālājās izglītības iestādēs ir novērtos atbilstš apmācības trūkums šajā sektorā, rada šķēršļus ilgtstējīgu risinājumu rašanai un popularizēšanai. 

 

Projekta mērķi:

- dalīties labās prakses pieredzē ar uz pierādījumiem balstītu pieeju, kas apkopo aprites principiem atbilstošu un pieejamu tūrismu (CAT)

- piedāvāt risinājumus zināšanu pilnveidošanai par ilgtspējīgu tūrismu;

- pielāgot esošās mācību metodes un materiālus atbilstoši jaunām metodēm un iekļaujot ilgtspējīga tūrisma principus, izmantojot DIATool (galamērķa attēlu analīzes rīku).

 

Projekta partnerība piedāvā plašu ģeogrāfisko sadalījumu, kas palīdzēs izmantot dažādu pieredzi un kontekstus un izplatīt projekta rezultātus visā Eiropā. Projekts sastāv no profesionālās izglītības iestādes, universitātes un biznesa fonda un vides izglītības organizācijas no 5 Eiropas piekrastes valstīm: Latvijas, Itālijas, Grieķijas, Spānijas un Portugāles.

 

Projekta mērķauditorija iedalās trīs grupās:

1. Tūrisma apmācības nodrošinātāji, tostarp profesionālās izglītības iestādes, koledžas un asociācijas;

2. Tūrisma studenti, personāls un vadītāji;

3. Vietēja mēroga un Eiropas tūrisma piedāvātāji un attīstītāji, kā arī citas ieinteresētās personas un aģentūras.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page