top of page

Green Care for NEETs and Youth Workers Seminar

Erasmus+ Jaunatne darbībā

Somija,

Kannonkoski

5
dienas
14/01/19-18/01/19
 
Dalībvalstis:
🇧🇬 Bulgārija
🇬🇷 Grieķija

🇮🇹 Itālija

🇱🇻 Latvija

🇬🇧 Lielbritānija

🇱🇹 Lietuva

🇫🇮 Somija

🇪🇸 Spānija

Semināra apraksts:
Mērķis bija organizēt piecas dienas ilgu semināru jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes līderiem, kas strādā ar NEET (cilvēki, kas nav nodarbināti un neiegūst izglītību vai apmācību), tādējādi ļaujot viņiem apgūt jaunas prasmes, veidot jaunus tīklus, un rast iedvesmu no dabas un dzīvniekiem. Semināra tēmas ir balstītas uz holistisko labklājību, NEET, dabu un dzīvniekiem, un programma ir radīta, balstoties uz Green Caremetodēm un aktivitātēm. Seminārā būs praktiska un neformāla mācīšanās, kā arī dažādas meistarklases un labās prakses apmaiņa. Tajā būs arī lekcijas, ko vadīs partneru eksperti un Pīspala (Piispala) neformālās izglītības pasniedzēji. Dalībnieki varēs apgūt jaunāko informāciju, kas ir saistīta ar dabas un dzīvnieku pozitīvo ietekmi uz cilvēku labklājību.
Green Care (vai Care Farming) eksistē vairākās valstīs, taču tā vēl nav plaši zināma. Pīspala vēlas dalīties tās pieredzē, lai vairotu interesi par šo jēdzienu un vairotu arī izpratni par to gan nacionālā, gan pasaules līmenī. Īsumā – Green Carenozīmē labklājību, ko sniedz daba un dzīvnieki, kā arī tās metodes palīdz saglabāt un vairot cilvēku labklājību. Trīs Green Carepamatelementi ir atbildības sajūta, profesionalitāte un mērķorientācija.
Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page