top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

PROJEKTI

EDU 2030 - Logo jpg color.jpg

EDU2030: Youth in Transition

2021-1-IT03-KA220-YOU-000029128

Projekta mērķis ir kopā ar jauniešiem veicināt un ieviest inovatīvas ilgtspējīgas darbības, kas saistītas ar dabai draudzīgām un zaļām praksēm.

Drīzumā pieejams
Evnirovet logo.png

Promoting and Tracking Environmental Sustainability in VET

2021-1-PL01-KA220-VET- 000028039

Projekta mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu attīstību, īpašu uzmanību pievēršot vides apziņas palielināšanai.

Skills_for_LEARNING-removebg-preview.png

Improving Adult Educators Skills for Online Facilitation

2021-1-ES01-KA210-ADU-000034023

Projekta mērķis ir uzlabot pieaugušo izglītotāju prasmes tiešsaistes vidē, iedrošinot pedagogus izmantot dažādus rīkus un interaktīvas platformas.

E4All. More attractive and inclusive education for all generations

2020-1-PL01-KA204-081696

Projekta mērķis ir atbalstīt pieaugušo izglītotājus pievilcīgākas un iekļaujošas izglītības izstrādē, tādējādi veicinot izglītības pieejamību visām izglītojamo paaudzēm.

_Logotipo INTERCAT.png

InterCAT

2020-1-IT01-KA202-008596

Projekta mērķis ir dalīties labās prakses pieredzē par aprites principiem atbilstošu un pieejamu tūrismu projekta partnervalstīs un Eiropā.

edu_4_0_amblemi-1__1_-removebg-preview-2.png

Education 4.0 For Youth

2020-1-TR01-KA205-084906

Projekta mērķis ir dalīties labās prakses pieredzē par mācību pieeju uzlabošanu, izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģijas.

INSIDEE

2019-3-FR02-KA205-016591

Projekta mērķis ir padarīt vides izglītību pieejamu jauniešiem ar invaliditāti. Projekta ietvaros jauniešiem tiks skaidrots,kā ikdienas paradumu maiņa var samazināt ietekmi uz vidi.

CSR and Ethic in Training Centres for benefit of all

2019-1-FR01-KA204-062402

Projekta mērķis ir veicināt izglītības iestāžu ilgtspējīgu ieguldījumu, veiktspēju un efektivitāti, veicinot korporatīvo sociālo atbildību izglītības jomā.

FIVE Logo.jpg

Future Improvement of Vocational Education

2019-1-LV01-KA202-060419

Projekta mērķis ir pētīt profesionālās izglītības aspektus, lai veicinātu izpratni par profesionālo izglītību un apmācību pievilcību.

Ready_women_LOGO.jpg

Ready Women for New Employments

2018-1-ES01-KA204-050765

Projekta mērķis ir veicināt izpratni par darba tirgus iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, par jauniem nodarbinātības veidiem un tāldarbu.

Easy Knowledge FB cover.png

Easy ways to transfer knowledge

2018-1-LV01-KA204-046986

Projekta mērķis ir rast rekomendācijas tam, kā viegli nodot zināšanas cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju, ilgstošiem bezdarbniekiem, kā arī bēgļiem un cilvēkiem ar valodas uztveres grūtībām.

FPTF_project-_logo-removebg-preview-2.png

From Past to Future

NPAD-2018/10027

Projekta mērķis ir apvienot ekoloģijas jautājumus ar Baltijas valstu un ziemeļvalstu kulināro mantojumu un pētīt senos ēšanas paradumus, tradīcijas, kā arī veselīgu ēdienu gatavošanu.

Eco Circle Logo.jpg

Eco Circle

2017-3-LV02-KA205-001893

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par vidi un aprites ekonomiku. Projekta laikā partneri apmainījās ar labās prakses piemēriem par radošām biznesa pieejām vides kontekstā.

Bakers Logo.jpeg

Better bakers ready for an European market

2017-1-RO01-KA202-037394

Projekta mērķis ir paaugstināt kompetenču un prasmju līmeni maiznieku profesionālajā apmācībā, paaugstināt nodarbinātības līmeni un veicināt inovācijas.

bottom of page