top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

PIEREDZES APMAIŅAS PROJEKTI UN MOBILITĀTES

APMĀCĪBU IESPĒJAS PEDAGOGIEM

11.04.-14.04.

Granada, Spain

🇪🇸

Improving Adult Educators Skills for Online Facilitation

2021-1-ES01-KA210-ADU-000034023

The aim of the project is to improve the online skills of adult educators by encouraging the educators to use various tools and interactive platforms.

Darba valoda: Angļu

Dalībnieku vecume: 18

Grupā 6 dalībnieki no Latvijas 

bottom of page