top of page

Promoting and Tracking Environmental Sustainability in VET

Partneri:

🇵🇱 Polija - CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI

🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education 

🇪🇪 Igaunija - Cuiablue OÜ 

🇱🇹 Lietuva - Socialiniai Paramos Projektai

🇪🇸 Spānija - INSTALOFI LEVANTE SL 

🇵🇹 Portugāle - Mindshift Talent Advisory lda 

🇭🇺 Ungārija - Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

Evnirovet logo.png
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

@EnviroVETProject 

Eiropas Komisija ir izvirzījusi ambiciozu mērķi līdz 2050. gadam sasniegt klimata neitralitāti (Green Comp 2020). Šo mērķi var sasniegt tikai tad, ja jau šobrīd tiek uzsāktas attiecīgas iniciatīvas, kas rosinās būtiskas izmaiņas videi draudzīgas attieksmes izpratnē, uztverē un īstenošanā visos ekonomikas līmeņos. Nepieciešamība pāriet uz “zaļāku” gan ražošanu, gan patēriņu ir bijusi ne tikai jaunattīstības, bet arī jau attīstīto valstu un ekonomiku dienaskārtībā (UNESCO2017). Apvienoto Nāciju Organizācija 2015. gadā ir pieņēmusi 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu kopumu.

Pozitīvā ietekme uz vidi prasīs jaunas prasmes daudzām nākotnes darbavietām. EnviroVET plāno dot ieguldījumu un atbalstīt šo maiņu, sniedzot atbilstošas ​​zināšanas, prasmes, attieksmi un vērtības PIA iestādēm, PIA speciālistiem un PIA izglītojamajiem, lai izveidotu resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu sabiedrību. Tikai kopīgiem spēkiem visos ekonomikas un rūpniecības līmeņos var panākt reālas pārmaiņas. Mēs visi kā cilvēce esam vienlīdz atbildīgi par to, lai tas notiktu.

 

Projekta mērķis ir uzlabot:
- Zaļo prasmju atzīšanu profesionālās izglītības vidū
- Zaļo prasmju apguvi un pārņemšanu profesionālo izglītības iestāžu vidū
- Ilgtspējīgas pārvaldības prakses pārņemšana profesionālās izglītības vadītāju vidū
- Ilgtspējības labākās prakses īstenošana Eiropas PIA organizācijās

 

Projekta rezultāti:
1. EnviroVET labo prakšu rīks – labo prakšu, gadījumu izpētes un veiksmes stāstu apkopojums no profesionālās izglītības un apmācības nozares visā Eiropā.
2. EnviroVET Vides harta – tā noteiks minimālās prasības, kas profesionālās izglītības un apmācības organizācijām jāizpilda, lai tās uzskatītu par videi draudzīgām.
3. EnviroVET Ietekmes uz vidi novērtēšanas rīks – tiešsaistes novērtējuma instruments, kas lietotājiem ļaus salīdzināt labās prakses par videi draudzīgām pieejām profesionālajā izglītībā un apmācībā, kā arī apmainīties ar tām.
4. EnviroVET e-kurss – 30 stundu ilgs e-kurss par videi draudzīgām pieejām, kura mērķauditorija ir profesionālās izglītības un apmācības nozares profesionāļi, kuriem nepieciešamas attiecīgās prasmes un zināšanas.

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page