top of page

Inclusion through Sustainable Development and European Eco-citizenship

Partneri:
🇫🇷 Francija - ESAT du RANGEN / Association Au Fil de la Vie
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education
🇮🇹 Itālija - Alimos - Alimenta la Salute Soc. Coop.
🇧🇬 
Bulgārija - Association "Nyama nevazmozhni neshta"
🇮🇹 Itālija - euridea

🇪🇸 Spānija - Asociacion de Personas con Discapacidad Verdiblanca 
logo INSIDEE - Copie (3).png

Jaunieši ar invaliditāti vides izglītības pieejamība mēdz būt ierobežota. Projekta INSIDEE ietvaros tiks radīti pielāgoti palīgmateriāli pedagogiem par vides problēmām un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem darbā ar jauniešiem ar invaliditāti (intelektuālo/garīgo invaliditāti). Projekta mērķis ir padarīt vides izglītību pieejamu jauniešiem ar invaliditāti. Jauniešiem tiek skaidrota ikdienas rīcību maiņa, lai samazinātu CO2 emisijas un efektīvu patēriņu, saglabājot dzīves kvalitāti.

Šis projekts veicinās jauniešu izpratni par cilvēka rīcības ietekmi uz vidi, necienīgas rīcības riskiem un sekām uz dabas resursiem.

Izmantojot neformālo izglītību, apmācību organizēšanu un pielāgotu rīku izveidi, 15 jaunatnes darbinieku grupa attīstīs prasmes un iemaņas šajā jomā, lai atbalstītu un mudinātu savas organizācijas jauniešus īstenot ekoakcijas. kam var būt pozitīva ietekme un tas liks pārdomāt viņu kā pilsoņa spēku vietējā un Eiropas līmenī mainīt lietas. Jaunieši varēs būt aktīvi paraugi kā ekovēstnieki savā sociālajā vai profesionālajā vidē.

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu ar invaliditāti (intelektuālo/garīgo invaliditāti) zināšanas ilgtspējīgas attīstības aspektā un nodrošināt viņiem nepieciešamās prasmes, lai kļūtu par aktīvu un atbildīgu Eiropas ekopilsoni.

 

Projekta uzdevumi:

  • Paaugstināt jauniešu izpratni par vides jautājumiem

  • Pētīt nacionālās vides problēmas partnervalstīs un Eiropā.

  • Izstrādāt jauktu apmācību kursu pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem

  • Sagatavot pedagogus darbam ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem ar instrumentiem, kas nepieciešami vides izpratnes veicināšanai

  • Sagatavot viegli lasāmus materiālus jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem.

  • Sagatavot vienkāršu ieteikumu, ko varētu ieviest ikdienas dzīvē, lai kļūtu par ilgtspējīgi atbildīgu ekopilsoni.

Projekta rezultāti:

  • Pētījums par vides izglītības pieejamību partnervalstīs jauniešiem ar invaliditiāti

  • Apmācību kurss pedagogiem

  • Mācību materiāli jauniešiem

  • Interaktīvs tiešsaistes rīks 

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page