top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

ECO CIRCLE

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības
Partneri:
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education
🇧🇬 Bulgārija - Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie 
🇮🇹  Itālija - Plasticfood project centro culturale ed artistico 
🇷🇴 Romānija - Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori 
Eco Circle Logo.jpg
  • Facebook

@ProjectEcoCircle

Projekta mērķis ir veicināt ilgtermiņa izmaiņas ekoloģijas jomā, īstenojot apmācības ar vidi saistītos jautājumos, veicinot sadarbību starp jaunatnes darbiniekiem no dažādām partnerorganizācijām un jauniešiem, tostarp personām ar ierobežotām iespējām. Projekts vērš uzmanību uz sociālo atstumtību, kvalitatīva darba ar jaunatni veicināšanu, nepieciešamību īstenot inovatīvas pieejas darbā ar jaunatni ekoloģijas jomā, izmantojot radošumu, inovācijas un modernizāciju – iedarbīgus rīkus gan neformālajā, gan ikdienējā izglītībā. 

Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes izpratni par ekoloģiju un aprites ekonomiku.

 

Projekta uzdevumi:

  • apmainīties ar labās prakses piemēriem aprites ekonomikas jomā un saistībā ar radošumu vides kontekstā;

  • veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām piedalīšanos sabiedrības procesos;

  • izveidot Eco Circle rokasgrāmatu par labās prakses piemēriem aprites ekonomikā.
     

Projekta rezultāti:

Eco Circle rokasgrāmata, kas ir noderīga jauniešiem, kuri interesējas par vides aizsardzību, tādējādi veicinot nākotni, kurā aprites ekonomika ir galvenais ekonomikas veids. Rokasgrāmata pieejama piecās valodās:

Latviešu
Angļu
Bulgāru
Itāļu
Rumāņu

Projekta pirmā tikšanās - Sofijā, Buārijā

Partneriem bija lieliska izdevība satikt vienam otru, iepazīties, kā arī apspriest un definēt pieejas un rīkus, kas izmantojami, īstenojot projekta uzdevumus.

Partneri arī apsprieda atšķirības atkritumu pārstrādē dažādās valstīs, pievērsa uzmanību atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādes problēmām, kā arī diskutēja par ES regulējumu.

Tikšanās laikā partneri apmeklēja izstādi par atkritumu apsaimniekošanu un apstrādi dienvidaustrumeiropā –
Exhibition Waste Management & Recycling South – East Europe.

Jaunatnes darbinieku apmācības - Brailā, Romānijā

Jaunatnes darbinieku apmācības – Brailā, Rumānijā.

Lai veiksmīgāk īstenotu projektu, katra partnerorganizācija uz trīs dienu garām mācībām nosūtīja divus dalībniekus – jaunatnes darbiniekus –, lai tie iegūtu zināšanas vides jomā, pievēršot uzmanību aprites ekonomikai un atkritumu samazināšanai.

Pasākuma mērķis bija apmācības jaunatnes darbiniekiem par eko-pilsoniskumu, par metodēm, kā iesaistīt jauniešus sabiedriskos pasākumos ar mērķi veicināt aprites ekonomiku, informācijas sniegšana, sabiedriski pasākumi un eko mākslas darbnīcas, lai atbalstītu aprites ekonomikas attīstību.  

Sociālā iesaistīšana, sabiedrības veidošana, lai iedvesmojoši cilvēki – gan personas, gan sabiedrība kopumā – varētu atklāt viņu radošo potenciālu un veicināt sadarbošanos visu vecumu, profesiju, dzimumu cilvēku starpā, ņemot vērā gan īpašās vajadzības, gan kultūru un etnisko piederību, un to darīt ekoloģijas kontekstā, piedaloties praktiskās darbnīcās.

Darbnīcas veicina dialogu starp dažādām kultūrām un reliģijām, sadarbību starp dažādu paaudžu, profesiju un etnisko grupu pārstāvjiem, jo visi šie cilvēki atrodas viens otram blakus. Aprites ekonomikas ietvaros cilvēki dalās savos mākslinieciskajos talantos, atklāj to radošo potenciālu un saprot, kādas ir vietējās vērtības (cilvēki, tradīcijas, dabas resursi u.c.), kas izmantojamas problēmu risināšanā nolūkā palīdzēt vienam otram iet uz priekšu, attīstīties un veicināt līdzās pastāvēšanu, radot kaut ko kopā, nevis vienkārši koncentrējas uz problēmām vietējā līmenī.

Dalībnieki apmeklēja dabas mantojumu – Danubes upes purvaiņu rezervātu.

Tika organizēta arī ekskursija ar laivu pa upi uz Brailas mazo salu, kur tika aplūkoti dzeltenie lotosi un putnu rezervāts.

Projekta otrā tikšanās - Gubbio, Itālijā

Tikšanās laikā partneri apsprieda projekta īstenošanā paveikto, izplatīšanas pasākumus un labās prakses apmaiņas rezultātus, kā arī tika sniegta atgriezeniskā saite par rokasgrāmatas izstrādi.

Tikšanās laikā partneri viesojās uzņēmumā, kas darbojas pēc aprites ekonomikas principiem – “Marche Recycling”. Šis uzņēmums pārstrādā lietotas riepas un no tām iegūst granulas, metāla pavedienus un citus materiālus, un viņi ir viens no vadošajiem riepu pārstrādes uzņēmumiem Itālijā. Uzņēmuma īpašnieks viesiem parādīja divas vietas. Pirmajā riepas tiek saplēstas un materiāli tiek atdalīti viens no otra, savukārt otrajā šie iegūtie  materiāli  tiek  pārstrādāti,  un galā iegūtas  izejvielas

dažādām lietām, piemēram, sporta stadionu segumiem, dažādu ierīču metāliskajām daļām u.c. Visi procesi šajās divās vietās ir mehanizēti, un tajās strādā tikai daži cilvēki, kas uzrauga, lai iekārtas darbotos pareizi.

Sīkāka informācija par “Marche Recycling” uzņēmumu: http://www.marcherecycling.it

Projekta noslēguma tikšanās - Gulbene, Latvia

Noslēguma tikšanās laikā partneri apsprieda projekta rezultātus, jaunatnes darbinieku atgriezenisko saiti  par mācībām mobilitātē un arī vietēji, izplatīšanas pasākumus katrā valstī un arī nobeiguma ziņojumu.

Partneri viesojās vietējā atkritumu šķirošanas poligonā SIA AP “Kaudzītes”, kā arī apmeklēja lielāko sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs – SIA “Getliņi EKO”. Getliņi ir lielisks piemērs uzņēmumam, kas īsteno aprites ekonomikas principus, proti, viņi pārvērš atkritumus vērtīgā ekoloģiski atjaunojamā resursā – enerģijā –, kas tiek izmantota dārzeņu audzēšanai. Partneri arī uzzināja ko vairāk par nešķiroto  atkritumu  šķirošanu

Latvijā. Partneriem bija iespēja uzzināt par videi draudzīgu uzņēmējdarbību Gulbenes novadā, kā arī iepazīties ar studentu mācību uzņēmumu “Happy Bee”.

Partneri arī uzzināja, kā “Pudeļu dārzs” pārvērš pudeles mākslā, un “Latvijas pusdārgakmeņi” pastāstīja, kādi derīgie izrakteņi atrodami Latvijā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekts “Eco Circle” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
_vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39_0.png
bottom of page