top of page

IMPROVING ADULT EDUCATORS SKILLS FOR ONLINE FACILITATION

Partnerorganizācijas:
🇪🇸 Spānija - Asociacion de Innovacion Formaciony Empleo para el Desarrollo Sostenible
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education
🇵🇹 Portugāle - Cuboforma
Skills_for_LEARNING-removebg-preview.png

Projekta mērķis ir uzlabot iesaistīto partnerorganizāciju izglītības piedāvājumu pieaugušajiem, pilnveidojot personāla digitālās prasmes un kompetences. Konkrētie mērķi ir attīstīt pieaugušo izglītotāju kompetences tiešsaistes kursu izstrādē, īstenošanā un nodrošināšanā.

 

Projekta laikā ir plānotas trīs apmācības, pa vienam katrā no iesaistītajām valstīm. Šo apmācību mērķa grupa ir projektā iesaistīto organizāciju darbinieki. Apmācību laikā tiks aplūkoti tādi temati kā tiešsaistes kursu izstrādē izmantotās tehnoloģijas, mācību projektēšanas rīki un universālā mācību dizaina principi. Trešais kurss ir veltīts pieaugušo izglītotāju prasmju pilnveidošanai, lai veicinātu tiešsaistes kursu vadīšanu.

 

Projekta rezultāts ir instrumentu kopuma izstrāde ar praktiskiem padomiem pārejai uz digitālo izglītību, kas ietver deviņas inovatīvas digitālās pieaugušo izglītības metodes. Citi rezultāti ir projektā iesaistīto organizāciju personāla kompetences pilnveidošana, lai plānotu, nodrošinātu un veicinātu tiešsaistes izglītību, kā arī iesaistīto organizāciju kapacitātes palielināšana un attīstība.

 

Partnerības ietvaros šā projekta mērķa grupas ir pieaugušo izglītotāji un partnerorganizāciju darbinieki. Pieaugušo izglītotāji, kas strādā katrā no trīs iesaistītajām organizācijām, pilnveidos savas pamatprasmes tiešsaistes kursu izstrādē un īstenošanā. Ārpus partnerības mēs mērķtiecīgi strādājam ar citiem pieaugušo izglītības sniedzējiem ES līmenī. Mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības organizāciju izpratni par nepieciešamību specializēties digitālās izglītības nodrošināšanā. Instrumentu kopums tiks veidots kā pilnvarošanas rīks un sākumpunkts citām pieaugušo organizācijām, kas vēlas sākt tiešsaistes izglītībai nepieciešamās prakses izstrādes procesu..

Erasmus-logo.png
bottom of page