top of page

Education 4.0 for Youth

Partneri:
🇹🇷 Turcija - Kahramanmaras Teknokent Yonetici A.S.
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education

🇬🇷 Grieķija - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
🇷🇴 Romānija - ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA
🇲🇰 Maķedonija - CET PLATFORMA SKOPJE

🇸🇮 Slovēnija - Drustvo Bodi svetloba
🇹🇷 Turcija - Ed-U-Tek
edu_4_0_amblemi-1__1_-removebg-preview-2.png
  • Instagram
  • Facebook

@EducationFourDotZero 

Projekta laikā tik skaidrota apmācību pieeja - Izglītība 4.0 (Education 4.0) ietverot arī skaidrojumu par 4. industriālo revolūciju (IR4.0) un kā tas ietekmē izglītību mūsdienās. Šis jaunais mācīšanās redzējums mudina izglītojamos apgūt ne tikai nepieciešamās prasmes un zināšanas, bet arī identificēt šo prasmju un zināšanu apguves avotu. Projekta laikā tiks apskatīts IR4.0 un kā tas ir ietekmējis izmaiņas izglītībā.

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot visaptverošu jauniešu digitālo un tehnoloģisko kompetenču kartējumu. Prasmju kompetenču karte norādīs stiprās un vājās puses, ļaujot precīzi izstrādāt jaunu mācību metodiku, kas efektīvi novērsīs prasmju trūkumus.

Projekts tiecas jauniešu digitālās mācīšanās pieredzi, izstrādājot jaunu mācību metodiku, kas papildinās virtuālās studijas.

 

Projekta mērķis ir apzināt studentu IT pamatprasmes, stiprās, vājās puses un nepilnības, mācoties virtuālajā vidē.

 

Projekta uzdevumi:

  • izveidot jauniešu prasmju kompetences karti

  • izveidot projekta digitālo platformu

  • radīt jaunu pieeju un saturu mācībām un mācīšanai

  • palielinātu izpratni par izglītība 4.0

 

Projekta rezultāti:

Prasmju kompetenču karte, kas norādīs stiprās un vājās puses, ļaujot precīzi izstrādāt jaunu mācību metodiku, kas efektīvi novērsīs prasmju trūkumus. Tīmekļa vietne, mobilā lietotne, digitālā platforma un baltās grāmatas ziņojums arī turpmāk tiks uzturēti ar bezmaksas piekļuvi.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page